Blog

Leathnú ag teacht ar teorainneacha chultúrtha Éireann

By July 19, 2016 No Comments
images_Passports

Bunaíodh pobail Éireannacha sa Bhreatain, sna Stáit Aontaithe agus san Astráil blianta ó shin, agus tá rath agus cáil orthu fós sa lá atá inniu ann. Tá aithne níos lú ar pobail imircigh ón tír seo a bhunaíodh i Meiriceá Theas.

I rith an naoú h-aois déag, d’fhag thart ar 4,000 eisimircigh chun dul go dtí an Airgintín, agus tá a sliochtaigh fós le sonrú mar phairt de phobail an tír sin.

Is pearsanna cáiliúla i stair an tSile iad Bernardo O’Higgins, an chéad Uachtarán de Phoblacht na Sile, agus Juan McKenna, a throid in aghaidh an impireacht Spáinneach.

Is féidir foghlaim faoin stair comónta seo anois, agus í a cheiliúradh, trí páirt a ghlacadh san Aontas Saoire Oibre nua a chuireadh i bhfeidhm le déanaí leis an tSile. Tá Aontas Saoire Oibre i bhfeidhm idir Éire agus an Airgintín cheana féin.

Tá sé mar aidhm ag an scéim nua níos mó daoine óga a spreagadh chun taisteail idir an beirt tír. Faoin scéim, beidh 100 daoine óga in ann taisteáil i ngach treo ar bhonn bliantúil. Ar nós scéimeanna eile dá samhail, is é is príomhchuspóir de na turais seo ná saoire fadaithe ina theannta le fostaíocht theagmhasach.

Tá borradh tagtha ar trádáil idir Éire agus an tSile, go háirithe i gcogaisíocht, teileachumarsáid, bogearraí agus réitigh chomhshaoil. Ní féidir a shéanadh ach gur tréimhse spreagúil é seo don chaidrimh idir Éire agus an tSile.

    Leigh níos mó:

(as Béarla)

Alt ar an Irish Times – ‘An Irishman’s Diary on Argentina’s link to 1916

Alt ón Irish Times faoin Aontas Saoire Oibre leis an tSile

An Roinn Gnóthaí Eachtracha – Aontas Saoire Oibre an Airgintín